Aupobe Hydomee

  • Description

Description

Hikai USA I – Aupobe HydomeeAquaium Themomee & HydomeeWide Rage Speifi Gaviy Mee Fo Maie Aquaium Use Dy Hads desig avoids oamiaio of aquaium o wae sampe Takes a moe ue wae sampe a a 6 ih deph avoidig iauae sufae sampig Auae o 0001 speifi gaviy & saiiy PPT measuemes Auoempeaue oeig desig Duabe osuio fo exeded ife Desiged o give a empeaueoeed eadig i wam wae aquaiums 68
Self-leveling
hanging device included